Connect with us

Genel

Plasfed Plastik İnşaat Malzemeleri Raporu yayınlandı!

Published

on

  • PLASFED (Plastik Sanayicileri Federasyonu), 2013 yılı Plastik İnşaat Mamulleri Sektör İzleme Raporu’nu yayınladı. Raporda, Türkiye’nin bu alanda net ihracatçı olduğu vurgulanarak, 2013 sonu itibariyle 7.2 milyar dolar üretim, 1.8 milyar dolar ihracat ve 1.3 milyar dolar dış ticaret fazlasına ulaşıldığı kaydedildi.
  • PLASFED Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Aksoy raporla ilgili yaptığı değerlendirmede, her geçen gün yeni ürünlerle alt ve üst yapılarda daha fazla kullanılmaya başlanan plastik ürünlerde Türkiye’nin ağırlığının arttığını belirterek, “Plastiğin geleceğin inşaat malzemesi olduğunu ve Türkiye plastik inşaat malzemeleri üreticilerinin büyümesini sürdürdüğünü tüm veriler ortaya koyuyor” dedi.
  • Türkiye’nin yeniden yapılanan ülkelerin ihtiyacını karşılamakta en avantajlı ülkelerden biri olduğunu hatırlatan Selçuk Aksoy, “Dünyada ağırlığı giderek artan plastik inşaat malzemelerinde Türkiye üreticileri daha fazla desteklenmelidir. Plastik inşaat malzemelerinin pazarlanmasına yönelik daha fazla girişim ve ilgi herkesin yararına olacaktır” dedi.

Plastik sektörüne yönelik en kapsamlı ve düzenli verileri oluşturan PLASFED 2013 Yılı Plastik İnşaat Mamulleri Sektör İzleme Raporu’nu yayınladı. Raporda, yurt içi talebin yüzde 93’ünü karşılayan Türkiye plastik inşaat mamulü üreticilerinin, büyümesini 2013’te de sürdürdüğü, dış ticaret fazlasının da değer bazında yüzde 7 artarak 1 milyar 330 milyon dolara yükseldiği kaydedildi.

Dünyada ve Türkiye’de alt ve üst yapı inşaatlarda kullanımı hızla yaygınlaşan, yeni ürünlerle alternatif malzemelerin yerine geçen plastik inşaat malzemelerinde büyümenin sürdüğünü ortaya koyan raporda, sektörün yüksek katma değerli ürünlere geçmesine ihtiyacın gözlendiği de vurgulandı. Miktar bazında üretilen ürünlerin yüzde 42’sinin ihraç edilmesine rağmen, değer bazında bakıldığında toplam üretimin yüzde 25’inin ihraç edildiği sonucu raporda yer aldı.

Yeniden yapılanan bir coğrafyanın tam ortasındayız”

Rapora yönelik değerlendirmelerde bulunan PLASFED Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Aksoy, plastiğin yeni ürünler geliştirerek, alt ve üst yapılarda muadillerine göre daha hafif, daha dayanıklı ve daha ucuz ürünler sunduğunun altını çizdi. Bu sürecin, plastik inşaat mamullerinin dünyada ve Türkiye’de yapı sektörü tarafından daha fazla tercih edilmeye başlamasına yol açtığını belirten Aksoy, “Dünyada ağırlığı giderek artan plastik inşaat malzemelerinde Türk üreticileri daha fazla desteklenmeli” dedi.

Türkiye’nin inşaat pazarının büyük olduğu ülkeler arasında yer aldığını hatırlatan Aksoy, “Her alanda yapılaşmamız sürüyor. Ayrıca, yeniden yapılanan bir coğrafyanın tam ortasındayız. Bölgemiz her türlü alt ve üstyapı yatırımlarını devam ettiren ülkelerden oluşuyor ve bu yapılanma daha da devam edecek. Türkiye’deki plastik inşaat malzemeleri üreticilerinin ulaştığı 7.2 milyar dolarlık hacim elbette önemli ancak daha fazla gideceğimiz yol var ve biz bu yolda koşmak istiyoruz. Türkiye, bu ülkelerin ihtiyacını karşılamaktaki en avantajlı konumlardan birini sunuyor. Bu avantajın iyi kullanılarak her türlü pazarlama faaliyetinde paydaşlarımızla birlikte çalışmak hepimizin yararına olacaktır. Yapı sektöründe faaliyet gösteren, son dönemde başarılarıyla ülkemizin adını duyuran uluslararası inşaat sanayicilerimizi, mühendislik ve müşavirlik firmalarımızı bizimle daha fazla çalışmaya, ürünlerimizi görmeye ve kullanmaya çağırıyoruz” dedi.

Daha fazla yatırıma, katma değerli ürünlere geçişe ihtiyaç var!

Advertisement

Selçuk Aksoy, Türkiye plastik inşaat mamulleri ihracatının birim değerinin, ithal edilen ürünlerin birim değerlerin neredeyse yarısı olmasının önemli bir gösterge olduğunu da hatırlatarak, “Miktar bazında üretimin yüzde 42’sini ihraç etmemize rağmen, değere bakıldığında bu ağırlık yüzde 25’lere düşüyor. Demek ki daha fazla yatırıma, katma değerli ürünlere geçişe ihtiyacımız var. Dünyanın her yerinde bu süreçler kamu tarafından desteklenmiş, yönlendirilmiştir. Biz de bu anlamda sektör olarak elimizi taşın altına koymaya hazırız, kamudan da beklentimiz bizi bu süreçte gerek mali, gerekse araştırma yönünden desteklemesi” dedi.

Türkiye plastik inşaat mamulleri dünya ihracat pazarında yüzde 4 ağırlıkla 5. sırada!

2013 sonu itibariyle Türkiye plastik inşaat mamulleri sektörü kesinleşmiş verileri yer aldığı PLASFED Raporu’nda, dünya ölçeğinde karşılaştırılabilir son verilerin üretildiği 2012 yılı sonu itibariyle dünya plastik inşaat mamulleri ihracat pazarında yüzde 4 ağırlıkta ve dünyada 5. sırada olduğu belirtildi.

Üretim

Sektörün plastik üretiminin 2008 yılındaki 1.1 milyon ton seviyesinden 2013 sonu itibariyle 1.7 milyon tona yükseldiği, üretim değerinin ise 7.2 milyar dolara ulaştığı belirtildi. Üretimin değer bazında bir önceki yıla göre yüzde 12 arttığı ve toplam plastik üretimi içindeki ağırlığının da yüzde 22 düzeyinde sabit kaldığı kaydedildi.

Advertisement

İthalat

Türkiye’nin yüksek katma değerli ürünler ithal ettiğine işaret edilen PLASFED Raporu’nda, ithalatın değer bazında bir önceki yıla göre yüzde 17 yükselerek 448 milyon dolara çıktığı kaydedildi. Yurt içi tüketimin, miktar bazında yüzde 7’sinin, değer bazında ise yüzde 8’inin ithalatla karşılandığı, dolayısıyla yurt içi tüketimin miktar bazında yüzde 93’ünün, değer bazında ise yüzde 92’sinin yerli firmalarca karşılandığı vurgulandı.

İhracat, dış ticaret fazlası ve dış ticaret birim fiyatları

Türkiye plastik inşaat mamulü ihracatının 2008 yılındaki 466 bin ton ve 1,3 milyar dolar seviyesinden sürekli bir artışla; bir önceki yıla göre miktar bazında yüzde 7, değer bazında ise yüzde 9 artışla, 2013 yılı sonunda 713 milyon ton ve 1,8 milyar dolara yükseldiği belirtildi.

Türkiye’nin dünyanın beşinci büyük plastik inşaat mamulü ihracatçısı olduğu belirtilen raporda, AB ülkeleri içinde ise Almanya ve İtalya’nın ardından üçüncü büyük ihracatçı olduğu vurgulandı. Türkiye’nin, 150’den fazla ülkeye plastik inşaat ürünü sattığı, en fazla ürün ihraç edilen ülkelerin sırasıyla, Irak, Rusya, Libya, Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan, İran, Türkmenistan, Bulgaristan ve Romanya olduğu bilgisine yer verildi. Bu ilk 10 ülkeye yapılan ihracatın, toplam ihracatın miktar bazında yüzde 71, değer bazında ise yüzde 67 ağırlık aldığına işaret edildi. Bu veriler ışığında, 2013 yılı sonunda dış ticaret fazlasının bir önceki yıla göre değer bazında yüzde 7 artarak 1 milyar 330 milyon dolara ulaştığı belirtildi. Raporda, ihracat ve ithalat birim fiyatlarında, ithalat lehine ciddi bir fark görüldüğüne de işaret edildi. Buna göre, 2013 yılında birim ithal fiyatı 2012 yılına kıyasla yüzde 5 artarak ton başına 5 bin 889 dolara çıktı. İhracat birim fiyatı ise bir önceki yıla göre yüzde 2 artarak, 2 bin 494 dolar olarak gerçekleşti.

Advertisement

Plastik İnşaat Malzemeleri Sektöründe Genel Arz ve Talep Dengesi (Milyon Dolar) Kaynak: PLASFED

20122013% Artış 
Üretim 6.3657.15212
İthalat 38344817
İhracat 1.6311.7789
Yurtiçi Tüketim 5.1175.82214
Dış Ticaret Açığı / Fazlası 1.2471.3307
İhracat / Üretim ( % ) 2625
İthalat / Yurtiçi Tüketim(%) 78
İhracat / İthalat ( % ) 425397

 

Türkiye endüstrisine, alana özel, spesifik yayınlar üreten MONETA Tanıtım’ın sektörel dergilerinin editörlüğünü yapmaktayım. Yeni nesil, dinamik yayıncılık anlayışıyla, dijital ve basılı mecralarda içerik geliştirmek için çalışmaktayız.

Genel

Plastik Nedir?

Published

on

En yaygın kullanılan atıklardan olan plastik, karbon (C), hidrojen (H), oksijen (O), azot (N) ve diğer organik ya da inorganik elementlerin oluşturduğu monomer adı verilen; basit yapıdaki moleküllü gruplardaki bağın koparılarak polimere dönüştürülmesi ile elde edilen malzemelere verilen isimdir. Bir monomerpolimerizasyon yoluyla başka monomer molekülleri ile birleşerek çok uzun zincir şeklinde bir polimer meydana getirmektedir. Böylelikle çeşitli monomerler veya monomer kombinezonu kullanılarak çeşitli tipte plastikler elde edilir. Polimerlerden oluşan plastikler, polimerlerin farklı kimyasal yapılarından dolayı farklı fiziksel özellikler gösterirler ve bu özelliklerinden dolayı da sınıflandırmaya tabii tutulurlar. Polimerler çeşitli kriterlere göre sınıflandırılır.

Polimerlerin sınıflandırılması

Polimerlerin sınıflandırılmasında en çok kullanılanı, işleme yöntemine göre sınıflandırılır. Polimerler termoplastikler ve termosetler olmak üzere iki büyük gruba ayrılır.

Termoplastiklerin özellikleri nelerdir?

Termoplastikler, ısı ve basınç altında ergiyip şekillendirilebilen ve soğutulduğunda da sertleşebilen malzemelerdir.  Termoplastikler lineer ve dallanmış zincirli moleküllerden oluşmaktadır. Bağ yapılarını incelediğimizde monomerleri bir arada tutan kovelent bağlar, zincirleri bir arada tutan Van der Waals bağlardır.  Artan sıcaklıkla birlikte moleküller arası bağ zayıflar ve zincir moleküllerinin birbiri üzerinde kayması başlar.

Termosetlerin özellikleri nelerdir?

Termosetler, ısıtılıp soğutulduklarında termoplastiklerin aksine kalıcı olarak katılaşmaktadır. Çünkü ısıtılıp soğutulma esnasında kimyasal yapılarında değişiklikler oluşur. Yapılarında bulunan çapraz bağlar nedeniyle gevrek, yüksek sıcaklığa dayanıklı bir yapı ortaya çıkmaktadır.

Plastikler nasıl sınıflandırılır?

Plastiklerin sınıflandırılması fiziksel esasa göre de sıklıkla yapılmaktadır.  Amorf, kristal ve yarı kristalin olmak üzere üçe ayrılmaktadır. Amorf yapıda molekül zincirleri, birbirine göre karışık bir şekilde bulunmaktadır. Kristalin yapıda ise molekül zincirleri birbirine göre üç boyutlu bir düzeni andıran bir şekilde bulunmaktadır.
Kristalin yapının oluşması molekül zincirlerinin şekline (lineer, dallanmış, çapraz bağlı) ve molekül zincirleri arasındaki kuvvetlere bağlı olmaktadır. Zincirlerin birbirine tertiplenmesine göre amorf ve kristalin gibi yapı özellikleri ortaya çıkmaktadır. Soğutma yoluyla ergimiş durumdan katı duruma geçildiğinde lineer zincirler birbirine daha çok yaklaşabilirler ve dolayısıyla kristalin bir yapı oluşturabilmektedirler. Bu nedenle lineer molekül zincirine sahip plastikler oldukça büyük bir kristalleşme kabiliyeti gösterirler. Dallanmış zincirler birbirlerine kolayca yaklaşamazlar bu nedenle kolay bir şekilde kristalin halini alamayıp, genellikle amorf bir yapı oluştururlar. Aynı şekilde çapraz bağlı molekül zincirleri (termosetler) amorf bir yapı meydana getirirler. Kristalin yapı daha rijit olmakla birlikte genellikle daha yüksek ve daha belirgin ergime sıcaklığına, daha büyük çekme, sürünme, ısı mukavemetine, düşük viskoziteye sahiptir. Amorf yapı düşük ergime sıcaklığı ve çekme mukavemetine sahiptir. Amorf yapılar, kalıp içerisinde kristalin yapılar gibi kolay akmazlar.

Advertisement

Plastik çeşitleri nelerdir?

Amorf termoplastiklere ABS, PC, PMMA, PS ve PVC örnek verilebilir. Yarı kristalin termoplastiklere PBT, PP, PE, POM, PA örnek verilebilir.

Plastiklerin özellikleri nelerdir?

Plastikler, günümüzde gerek miktar gerekse çeşit bakımından büyük gelişme göstermektedirler. Hafif, kolay işlenebilir, korozyona karşı dayanıklı, iyi elektrik ve ısı yalıtkanlığına, iyi bir yüzey kalitesine ve görünüme sahip olan polimerin özellikleri aşağıdakiler gibidir.

Plastiklerin görünüşü: Plastiklerin çoğu renksizdir. Bu yüzden istenilen rengi elde etmek için renk verici maddeler kullanılır.
Plastiklerin yüzey sertliği: Plastik malzemelerin bir dezavantajı, yüzeylerinin yumuşaklığı ve çizilmeye karşı direncinin az olmasıdır.
Plastiklerin yoğunluğu: Plastik malzemelerin yoğunlukları, diğer çoğu malzemelerin yoğunluklarından daha azdır. Plastiklerin yoğunluğu 0.8-2.5 g/cm3 arasındadır. Bundan dolayı hafifliğin önemli olduğu yerlerde plastikler kullanılmaktadır.
Isısal özellikler: Çoğu plastik geniş bir sıcaklık aralığında yumuşama göstermektedir. Genellikle plastiklerin ısı iletkenliği düşüktür ve bu sebeple sürtünme veya tekrarlanan gerilmelerin sebep olduğu sıcaklık büyümesi, malzeme içerisinde ısı birikmesine neden olur. Bu olay ısıl yorulmaya yol açar. Isıl yorulmayı azaltmak için, plastik malzemelere katkı maddeleri ilave edilir. Bu amaçla en çok kullanılan katkı maddeleri metal tozları veya çeşitli elyaflardır.
Kimyasal özellikler: Plastikler, metal malzemelere göre kimyasal alanlara daha dayanıklıdırlar. Genellikle termoplastikler zayıf asit, alkali ve tuzların sulu çözeltilerinden etkilenmezler. Termoplastiklerin çoğu organik solventlerin etkisi altında çözünme veya şişme gösterirler; kuvvetli asit veya alkalilerden kimyasal olarak etkilenirler.
Alevlenme: Plastikler aleve karşı çok hassastırlar. Genellikle termoplastiklerin çoğu alevle veya aşırı ısı ile temas ettikten sonra kullanılmaz hale gelirler.
Hava etkisiyle bozunma: Radyasyon, uçan parçacıkların meydana getirdiği aşınma, yağmur veya dolu erozyonu ve hava kirliliğinin kimyasal etkisinin bir neticesiyle plastiklerde yıpranma olabilmektedir. Genelde iklim şartları, plastiğin renginin solmasına veya bozulmasına neden olmaktadır.
Elektriksel özellikler: Elektriksel özellik bakımından en önemli faktör elektriksel iletkenliktir. Genelde plastiklerin elektrik iletkenlikleri zayıftır, yalıtkan olarak kullanılırlar.Polimerin yapısındaki zincirlerin sert ve bükülmez olması, zincirlerin birbirini kuvvetli etkilemesi, yüksek kristalizasyon ve yönlenme olayları elektronların serbest hareketlerini engellemekte ve plastiklerin düşük elektrik iletkenliğine neden olmaktadır.
Mekanik özellikler: Kristalizasyon derecesinin büyümesi ile malzemenin ergime derecesi artmaktadır

, bunun sonucu olarak mekanik mukavemet artmaktadır. Plastiklerin mekanik özellikleri kimyasal ve fiziksel hallerinin yanı sıra sıcaklığa da bağlıdır. Ayrıca cam elyafı ilave edilerek mekanik özellikler yükseltilebilirler.

Advertisement
Continue Reading

Genel

Plastik sanayinde yatırım teşviki yüzde 90’a çıktı

Published

on

Şehir içine sıkışmış, dağınık bir şekilde faaliyetlerini sürdüren plastik üreticilerini modern bir üretim alanında toplayacak olan PAGDER ASLAN Plastikçiler İhtisas Özel Organize Sanayi Bölgesi’ndeki yatırımlar için uygulanacak yatırım teşvik oranı yüzde 45’ten yüzde 90’a çıktı.

Kırklareli Vize’de plastik sektörünün sanayi yapılaşması adına örnek olacak projesinde yer alan katılımcılar genel teşvik uygulamalarından ve bölgesel destek unsurlarından azami ölçütte yararlanacak.

PAGDER ASLAN OSB, Plastik İhtisas Organize Sanayi Bölgesi olarak yapılandırıldığı için Teşvik Yasası’nın katma değer vergisi muafiyeti, kurumlar vergisi muafiyeti ve gümrük vergisi muafiyeti uygulamalarını içine alan genel teşvik uygulamalarından ve bölgesel destekler kapsamındaki vergi indirimlerinden faydalanacak.

Referans değer olarak verilen yüzde 90 yatırım teşvik destek miktarı, yeni istihdam edilecek personel sayısına, yatırım finansmanı olarak kullanılacak kredi miktarına ve yatırım konusuna göre değişiklik gösterecek.

PAGDER ASLAN Plastikçiler İhtisas Özel Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Fidan Aslan Eroğlu

PAGDER ASLAN OSB’de 5 milyon TL tutarında bir yatırımla plastik imalatına yönelik bir tesis kurulduğunda yararlanılabilecek kurumlar vergisi indiriminin yüzde 40 olarak uygulanacağını ifade eden PAGDER ASLAN Plastikçiler İhtisas Özel Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Fidan Aslan Eroğlu, söz konusu örnek yatırıma göre devletin 2 milyon TL tutarındaki vergi alacağından vazgeçeceğini belirtti. Eroğlu; “Yapılan yatırım öncelikli yatırım konuları içinde ise, bu tutar 2 milyon 750 bin TL’ye çıkmakta. Ayrıca, bu destekten yararlanmak için yatırımın tamamlanması gerekmemekte ve yatırım harcamasını yapıldığı dönemde devam eden faaliyetlerinden elde edilen kazançlar için destekten yararlanılabilmektedir” açıklamasında bulundu.

PAGDER ASLAN OSB katılımcılarının yararlanacağı destek oranlarının yatırımın konusuna göre değişkenlik göstereceğini bildiren Eroğlu şu bilgileri paylaştı. “Katılımcılar 5 yıl boyunca

Advertisement

, OECD Orta-Yüksek Teknoloji tanımına giren yatırımlarda 6 yıl, öncelikli yatırım konuları içindeki yatırımlarda 7 yıl sigorta primi işveren hissesi desteğinden istifade edilebilecek. Bu durumda, devlet desteği 1 milyon 750 bin TL’ye kadar çıkabilmektedir. Katılımcıların sahip olduğu Yatırım Teşvik Belgesine bağlı olarak PAGDER ASLAN OSB’de yapılacak 5 milyon TL tutarındaki bir yatırım için, KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti ve faiz ve kâr payı desteği haricinde, yapılacak yatırım öncelikli yatırım konuları içindeyse yüzde 90’a kadar olmasa bile yüzde 65’e varan oranlarda devlet desteğinden yararlanabilecek.”

Plastikçilere yüzde 30 ucuz enerji olanağı

Kırklareli’nin Vize ilçesinde, Türkiye’nin ilk Özel İhtisas Plastik Organize Sanayi Bölgesi olarak faaliyete geçecek ve sanayi yapılaşmasına büyük katkı sağlayacak olan PAGDER ASLAN OSB, Çorlu ve İstanbul Havalimanı; Tekirdağ ve Ambarlı limanları; Alpullu, Durak tren istasyonları ile E5, TEM Otoyolu ve Kapıkule gibi bölgenin önemli havalimanı, karayolu, liman ve istasyonlarına, gümrük kapısına yakınlığı ile de lojistik olarak büyük kolaylıklar sunuyor. Direkt iletim hattına bağlanmak suretiyle çevre organize sanayi bölgelerine göre yüzde 30 daha ucuz enerjiye sahip olacak sanayicilere yalnızca elektrik dağıtımı değil, sürdürülebilir enerji kaynaklarının daha fazla kullanımı, yenilikçi-yeşil üretim sahaları, solar enerji gibi konularda da çözümler sunulacak.

Eylül ayı sonuna kadar avantajlı alım imkanı

Alt yapı çalışmaları tamamlanan 650 bin metrekarelik birinci etabın tamamını 77 plastik sanayicisine kazandıran PAGDER ASLAN OSB, bölgede yer almak isteyen plastik sanayicilerine özel kampanya başlattı. Yüzde 90 yatırım teşviki, yüzde 30 ucuz enerji gibi olanaklarla sanayicilerin küresel rekabet güçlerini arttırmaya katkı sunacak PAGDER ASLAN OSB’de 30 Eylül 2020’ye kadar geçerli olacak kampanya çerçevesinde 251 liralık metrekare satış fiyatı ile sanayiciler plastik üssünde yer sahibi olabilecek.

Advertisement
Continue Reading

Genel

Nexans teknolojisini Yeşilköy’de

Published

on

“Hayata enerji verir” sloganıyla müşterilerine yüksek performanslı kablo ve kablo çözümleri sunan Nexans, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında, İstanbul Atatürk Havalimanı’nda kurulan hastanenin inşaatında kullanılmak üzere, yangına karşı güvenli enerji kablolarının tedariği için harekete geçti.

Sektörün lider global oyuncularından Nexans, 45 günde tamamlanması planlanan bin oda kapasiteli hastaneyi, yangına karşı güvenli son teknoloji ürünü Alsecure kablolarıyla buluşturabilmek üzere, tüm birimleriyle koordineli bir şekilde organize olarak ivedilikle tedariğe başladı.

Nexans Türkiye Genel Müdürü Atilla Kurtiş, konuyla ilgili “Nexans olarak, bugüne kadar gerek Türkiye’de gerekse dünyada, hastane de dahil olmak üzere, sayısız dev projeye imza attık. Bununla birlikte içinde bulunduğumuz dönemi de gözeterek, bu projenin bizim için ayrı bir önemi olduğunu söyleyebilirim. Türkiye’deki 2 fabrikamız ve 500 çalışanımızla üretime devam ettiğimiz bu olağanüstü dönemde tabi ki bu proje için de ihtiyaçlar  doğrultusunda hızla harekete geçerek, en kısa sürede kablo tedariğini gerçekleştirebilmek için çalışmalarımızı titizlikle yürütüyoruz. En üst seviye güvenlik için dizayn edilmiş Nexans teknolojisini Yeşilköy’deki hastanemiz ile buluşturacak olmaktan dolayı da ayrıca gurur duyuyoruz” dedi..

buy kamagra

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Trendler