Connect with us

Genel

PLASFED Türkiye plastik sektörü 2014 ilk çeyrek değerlendirmesini yayınladı

Yayın Tarihi:

on

Plastik sektörüne yönelik kapsamlı ve düzenli verileri yayınlayan PLASFED, 2014 ilk çeyrek (Ocak-Mart) sektör raporunu ve 3 aylık gerçekleşmeler ışığında 2014 yılsonu tahminlerini yayınladı. Raporda, yılın ilk üç ayı sonunda, geçen yılın aynı dönemine göre değer bazında üretimdeki artışın yüzde 7,6 oranında olduğu, miktar bazında ise yüzde 6,1 oranında artış sağlandığı belirtildi.

PLASFED Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Aksoy, rapora ilişkin değerlendirmesinde, “Sektörümüzde büyüme hızında düşüş olması ihtimali belirdi. Yılın kalanı için, genel ekonomik durumun aynı kaldığı varsayımı altında büyümemiz sürecek. Büyüme hızının artıp artmayacağı ise genel ekonomik faaliyetlerin hızlanmasıyla ilgili bir durum. Hem yurt içinde hem de yurt dışında pazarımızı korumak için çalışmalarımız sürecek” dedi.

PLASFED (Plastik Sanayicileri Federasyonu), 2014 yılı ilk çeyreğine ilişkin (Ocak-Mart) gelişmelerin yer aldığı “Türkiye Plastik Sektörü 2014- 3 Aylık Değerlendirmesi ve 2014 yılı Beklentileri” raporunu yayınladı. PLASFED’in hazırladığı raporda, Türkiye plastik üretiminin yılın ilk çeyreğinde büyümesini sürdürdüğü ancak küresel ekonomik gelişmeler ve Türkiye’nin genel ekonomik faaliyetlerdeki yavaşlamanın da etkisiyle büyüme hızının düştüğü açıklandı.

Türkiye plastik sektörü büyümesi 2014’te de devam edecek ancak büyüme hızında düşüş görülecek!

PLASFED raporunda, yılın ilk üç ayı sonunda, 8.8 milyar dolar değerinde, 2 milyon 6 bin ton mamul üretildiği, 733 milyon dolarlık ithalata karşılık, 1 milyar 149 milyon dolar ihracat yapılarak 416 milyon dolar dış ticaret fazlası verildiği bilgisi yer aldı. Raporda, küresel ekonomik faaliyetlerdeki toparlanma eğilimine rağmen risklerin devam ettiği ve başta kur dalgalanması olmak üzere Türkiye ekonomisine ilişkin faaliyetlerde de yavaşlama işaretleri görüldüğü vurgulandı. Bu durumun plastik sektörünü de etkileyeceği belirtilen raporda, mevcut koşulların devam edeceği, büyümeyi destekleyici ek önlem (Merkez Bankası faiz indirimi vb.) alınmaması varsayımı üzerinden yapılan değerlendirmede tüm bu gelişmelerin 2013 son aylarından itibaren ekonomide ve sektörlerde büyüme oranlarında düşüş göz önüne alındı. Bu düşüşün, işletmelerin kapasite kullanımlarını düşürmelerine, imalat sektöründe ham madde de dış kaynaklı alımlarda kısıtlamaya gidilmesine, faizlerde ki artışın kredilere yansıyarak başta otomotiv olmak üzere ekonominin lokomotif sektörlerini olumsuz etkilemesine neden olduğu saptandı. Tüm bu veriler ışığında da, Türkiye plastik sektöründe de yılın ilk 3 ayında bu olumsuz gelişmenin etkileri hissedilmeye başlandığı ve sektörde büyüme hızının gerilediği sonucuna varıldı.

Advertisement

“Kısa vadeli riskler oluştu”
PLASFED Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Aksoy, rapora ilişkin yaptığı değerlendirmede, imalat sanayinin kısa vadeli riskleri arasına kur seviyesinin de eklenmesiyle yönetilmesi gereken bir döneme girildiğine işaret ederek şunları söyledi: “Sektörümüzde büyüme hızında düşüş olması ihtimali belirdi. Yılın kalanı için, genel ekonomik durumun aynı kaldığı varsayımı altında büyümemiz sürecek. Büyüme hızının artıp artmayacağı ise genel ekonomik faaliyetlerin hızlanmasıyla ilgili bir durum. Hem yurt içinde hem de yurt dışında pazarımızı korumak için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Elbette yüksek cari açık ve enflasyondaki yükseliş riskine karşı ekonomi politikaları geliştirilecek. Fiyat istikrarı ve finansal istikrar biz üreticilerin de talep ettiği bir ekonomik ortam. Buna karşılık, geçmişte örnekleri görüldüğü gibi plastik sanayicisini zor durumda bırakacak özellikle hammaddedeki gümrük ayarlamaları endişelerini de taşımıyor değiliz” dedi.
Geçen yıla kıyasla üretim artış hızında ciddi düşüş görülebilir!
PLASFED raporunda, yılın ilk 3 ayı sonu verilerine göre üretim miktar bazında yüzde 6,4 oranında artarak, 1 milyon 936 bin tondan 2 milyon 60 bin tona yükseldi. Yine miktar bazında ihracat yılın ilk çeyreği sonunda, geçen yılın aynı dönemine göre 329 bin tondan 369 bin tona yükseldi.

Değer bazında bakıldığında ise geçen yıl Ocak-Mart döneminde 8 milyar 250 milyon dolarlık üretim değerine ulaşılırken, bu yıl aynı dönemde yüzde 7,6 artış ile 8 milyar 878 milyon dolarlık üretim yapıldı. Dış ticaret fazlası yüzde 14,9 oranında artarak 416 milyon dolar oldu. İhracat yüzde 13,4 oranında arttı ve 1 milyar 149 milyon dolara, ithalat ise yüzde 12,5 oranında artarak 733 milyon dolara çıktı.

PLASFED raporunda, üç aylık gerçekleşmelere bağlı olarak yıl sonu tahminlerine de yer verildi. Buna göre, 2013 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 17 oranında büyüyen sektör, 2014 yılı sonunda, 2013’e göre yüzde 3,3 oranında büyüyecek. Değer bazında üretim 35 milyar 511 milyon dolar olacak. Artış hızları sırasıyla yüzde 0,3 ve yüzde 1 olmak üzere ihracat 4,5 milyar dolar, ithalat 2,9 milyar dolara yükselirken, dış ticaret fazlası yaklaşık 1 puan düşerek 1 milyar 665 milyon dolar olacak.

PLASFED raporunda, mevcut varsayımlar altında 2014 yılı sonunda, üretimin yüzde 13’ünün ihraç edileceği, toplam yurtiçi tüketimin yüzde 9’unun ithalatla karşılanacağı, (Türkiye pazarının yüzde 91’inin yerli üreticilerin ürünleriyle karşılanacağı) ihracatın ithalatı karşılama oranının da yüzde 157 olarak gerçekleşeceği tahmini yapıldı. Üretimdeki artışın büyük kısmının yurtiçi tüketim artışından kaynaklanacağı kaydedildi.

Doğrudan ve dolaylı sektör ihracatı toplamda 2 milyar 999 milyon dolar!
PLASFED raporunda, plastik mamul ve hammadde ile plastik mamullerin kullanıldığı ihraç malları üzerinden oluşan dolaylı ihracat bilgilerine de yer verildi.
2014 birinci çeyreği sonunda, sektörün toplam doğrudan ihracatı 279 milyon doları hammadde ve 1 milyar 149 milyon doları mamul olmak üzere toplam 1 milyar 428 milyon dolar olarak gerçekleşti. Sektörün dolaylı ihracatı ise üç ay sonunda 1 milyar 571 milyon dolar oldu.

Advertisement

Böylece, 2014 Ocak-Mart döneminde, hammadde, doğrudan ve dolaylı olmak üzere sektörün ihracatı 2 milyar 999 milyon dolara ulaştı.

PLASTİK MAMULLERDE ARZ VE TALEP DENGESİ ( Milyon $ )
2013 2013/3 2014 / 3 2014/2013
3 ay % Artış 2014 / Tahmin (Tahmin) % Artış 2014/2013
Üretim 34.364 8.250 8.878 7,6 35.511 3,3
İthalat 2.902 651 733 12,5 2.931 1,0
İhracat 4.583 1.013 1.149 13,4 4.596 0,3
Yurtiçi Tüketim 32.684 7.888 8.462 7,2 33.847 3,6
Dış Ticaret Fazlası 1.680 362 416 14,9 1.665 -0,9
İhracat / Üretim(%) 13 12 13 13
İthalat/Yurtiçi Tüketim ( % ) 9 8 9 9
İhracat / İthalat ( % ) 158 156 157 157

Türkiye endüstrisine, alana özel, spesifik yayınlar üreten MONETA Tanıtım’ın sektörel dergilerinin editörlüğünü yapmaktayım. Yeni nesil, dinamik yayıncılık anlayışıyla, dijital ve basılı mecralarda içerik geliştirmek için çalışmaktayız.

Genel

Plastik Nedir?

Yayın Tarihi:

on

Yazar:

En yaygın kullanılan atıklardan olan plastik, karbon (C), hidrojen (H), oksijen (O), azot (N) ve diğer organik ya da inorganik elementlerin oluşturduğu monomer adı verilen; basit yapıdaki moleküllü gruplardaki bağın koparılarak polimere dönüştürülmesi ile elde edilen malzemelere verilen isimdir. Bir monomerpolimerizasyon yoluyla başka monomer molekülleri ile birleşerek çok uzun zincir şeklinde bir polimer meydana getirmektedir. Böylelikle çeşitli monomerler veya monomer kombinezonu kullanılarak çeşitli tipte plastikler elde edilir. Polimerlerden oluşan plastikler, polimerlerin farklı kimyasal yapılarından dolayı farklı fiziksel özellikler gösterirler ve bu özelliklerinden dolayı da sınıflandırmaya tabii tutulurlar. Polimerler çeşitli kriterlere göre sınıflandırılır.

Polimerlerin sınıflandırılması

Polimerlerin sınıflandırılmasında en çok kullanılanı, işleme yöntemine göre sınıflandırılır. Polimerler termoplastikler ve termosetler olmak üzere iki büyük gruba ayrılır.

Termoplastiklerin özellikleri nelerdir?

Termoplastikler, ısı ve basınç altında ergiyip şekillendirilebilen ve soğutulduğunda da sertleşebilen malzemelerdir.  Termoplastikler lineer ve dallanmış zincirli moleküllerden oluşmaktadır. Bağ yapılarını incelediğimizde monomerleri bir arada tutan kovelent bağlar, zincirleri bir arada tutan Van der Waals bağlardır.  Artan sıcaklıkla birlikte moleküller arası bağ zayıflar ve zincir moleküllerinin birbiri üzerinde kayması başlar.

Termosetlerin özellikleri nelerdir?

Termosetler, ısıtılıp soğutulduklarında termoplastiklerin aksine kalıcı olarak katılaşmaktadır. Çünkü ısıtılıp soğutulma esnasında kimyasal yapılarında değişiklikler oluşur. Yapılarında bulunan çapraz bağlar nedeniyle gevrek, yüksek sıcaklığa dayanıklı bir yapı ortaya çıkmaktadır.

Plastikler nasıl sınıflandırılır?

Plastiklerin sınıflandırılması fiziksel esasa göre de sıklıkla yapılmaktadır.  Amorf, kristal ve yarı kristalin olmak üzere üçe ayrılmaktadır. Amorf yapıda molekül zincirleri, birbirine göre karışık bir şekilde bulunmaktadır. Kristalin yapıda ise molekül zincirleri birbirine göre üç boyutlu bir düzeni andıran bir şekilde bulunmaktadır.
Kristalin yapının oluşması molekül zincirlerinin şekline (lineer, dallanmış, çapraz bağlı) ve molekül zincirleri arasındaki kuvvetlere bağlı olmaktadır. Zincirlerin birbirine tertiplenmesine göre amorf ve kristalin gibi yapı özellikleri ortaya çıkmaktadır. Soğutma yoluyla ergimiş durumdan katı duruma geçildiğinde lineer zincirler birbirine daha çok yaklaşabilirler ve dolayısıyla kristalin bir yapı oluşturabilmektedirler. Bu nedenle lineer molekül zincirine sahip plastikler oldukça büyük bir kristalleşme kabiliyeti gösterirler. Dallanmış zincirler birbirlerine kolayca yaklaşamazlar bu nedenle kolay bir şekilde kristalin halini alamayıp, genellikle amorf bir yapı oluştururlar. Aynı şekilde çapraz bağlı molekül zincirleri (termosetler) amorf bir yapı meydana getirirler. Kristalin yapı daha rijit olmakla birlikte genellikle daha yüksek ve daha belirgin ergime sıcaklığına, daha büyük çekme, sürünme, ısı mukavemetine, düşük viskoziteye sahiptir. Amorf yapı düşük ergime sıcaklığı ve çekme mukavemetine sahiptir. Amorf yapılar, kalıp içerisinde kristalin yapılar gibi kolay akmazlar.

Advertisement

Plastik çeşitleri nelerdir?

Amorf termoplastiklere ABS, PC, PMMA, PS ve PVC örnek verilebilir. Yarı kristalin termoplastiklere PBT, PP, PE, POM, PA örnek verilebilir.

Plastiklerin özellikleri nelerdir?

Plastikler, günümüzde gerek miktar gerekse çeşit bakımından büyük gelişme göstermektedirler. Hafif, kolay işlenebilir, korozyona karşı dayanıklı, iyi elektrik ve ısı yalıtkanlığına, iyi bir yüzey kalitesine ve görünüme sahip olan polimerin özellikleri aşağıdakiler gibidir.

Plastiklerin görünüşü: Plastiklerin çoğu renksizdir. Bu yüzden istenilen rengi elde etmek için renk verici maddeler kullanılır.
Plastiklerin yüzey sertliği: Plastik malzemelerin bir dezavantajı, yüzeylerinin yumuşaklığı ve çizilmeye karşı direncinin az olmasıdır.
Plastiklerin yoğunluğu: Plastik malzemelerin yoğunlukları, diğer çoğu malzemelerin yoğunluklarından daha azdır. Plastiklerin yoğunluğu 0.8-2.5 g/cm3 arasındadır. Bundan dolayı hafifliğin önemli olduğu yerlerde plastikler kullanılmaktadır.
Isısal özellikler: Çoğu plastik geniş bir sıcaklık aralığında yumuşama göstermektedir. Genellikle plastiklerin ısı iletkenliği düşüktür ve bu sebeple sürtünme veya tekrarlanan gerilmelerin sebep olduğu sıcaklık büyümesi, malzeme içerisinde ısı birikmesine neden olur. Bu olay ısıl yorulmaya yol açar. Isıl yorulmayı azaltmak için, plastik malzemelere katkı maddeleri ilave edilir. Bu amaçla en çok kullanılan katkı maddeleri metal tozları veya çeşitli elyaflardır.
Kimyasal özellikler: Plastikler, metal malzemelere göre kimyasal alanlara daha dayanıklıdırlar. Genellikle termoplastikler zayıf asit, alkali ve tuzların sulu çözeltilerinden etkilenmezler. Termoplastiklerin çoğu organik solventlerin etkisi altında çözünme veya şişme gösterirler; kuvvetli asit veya alkalilerden kimyasal olarak etkilenirler.
Alevlenme: Plastikler aleve karşı çok hassastırlar. Genellikle termoplastiklerin çoğu alevle veya aşırı ısı ile temas ettikten sonra kullanılmaz hale gelirler.
Hava etkisiyle bozunma: Radyasyon, uçan parçacıkların meydana getirdiği aşınma, yağmur veya dolu erozyonu ve hava kirliliğinin kimyasal etkisinin bir neticesiyle plastiklerde yıpranma olabilmektedir. Genelde iklim şartları, plastiğin renginin solmasına veya bozulmasına neden olmaktadır.
Elektriksel özellikler: Elektriksel özellik bakımından en önemli faktör elektriksel iletkenliktir. Genelde plastiklerin elektrik iletkenlikleri zayıftır, yalıtkan olarak kullanılırlar.Polimerin yapısındaki zincirlerin sert ve bükülmez olması, zincirlerin birbirini kuvvetli etkilemesi, yüksek kristalizasyon ve yönlenme olayları elektronların serbest hareketlerini engellemekte ve plastiklerin düşük elektrik iletkenliğine neden olmaktadır.
Mekanik özellikler: Kristalizasyon derecesinin büyümesi ile malzemenin ergime derecesi artmaktadır, bunun sonucu olarak mekanik mukavemet artmaktadır. Plastiklerin mekanik özellikleri kimyasal ve fiziksel hallerinin yanı sıra sıcaklığa da bağlıdır. Ayrıca cam elyafı ilave edilerek mekanik özellikler yükseltilebilirler.

Devamını Oku

Genel

Plastik sanayinde yatırım teşviki yüzde 90’a çıktı

Yayın Tarihi:

on

Yazar:

Şehir içine sıkışmış, dağınık bir şekilde faaliyetlerini sürdüren plastik üreticilerini modern bir üretim alanında toplayacak olan PAGDER ASLAN Plastikçiler İhtisas Özel Organize Sanayi Bölgesi’ndeki yatırımlar için uygulanacak yatırım teşvik oranı yüzde 45’ten yüzde 90’a çıktı.

Kırklareli Vize’de plastik sektörünün sanayi yapılaşması adına örnek olacak projesinde yer alan katılımcılar genel teşvik uygulamalarından ve bölgesel destek unsurlarından azami ölçütte yararlanacak.

PAGDER ASLAN OSB, Plastik İhtisas Organize Sanayi Bölgesi olarak yapılandırıldığı için Teşvik Yasası’nın katma değer vergisi muafiyeti, kurumlar vergisi muafiyeti ve gümrük vergisi muafiyeti uygulamalarını içine alan genel teşvik uygulamalarından ve bölgesel destekler kapsamındaki vergi indirimlerinden faydalanacak.

Referans değer olarak verilen yüzde 90 yatırım teşvik destek miktarı, yeni istihdam edilecek personel sayısına, yatırım finansmanı olarak kullanılacak kredi miktarına ve yatırım konusuna göre değişiklik gösterecek.

PAGDER ASLAN Plastikçiler İhtisas Özel Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Fidan Aslan Eroğlu

PAGDER ASLAN OSB’de 5 milyon TL tutarında bir yatırımla plastik imalatına yönelik bir tesis kurulduğunda yararlanılabilecek kurumlar vergisi indiriminin yüzde 40 olarak uygulanacağını ifade eden PAGDER ASLAN Plastikçiler İhtisas Özel Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Fidan Aslan Eroğlu, söz konusu örnek yatırıma göre devletin 2 milyon TL tutarındaki vergi alacağından vazgeçeceğini belirtti. Eroğlu; “Yapılan yatırım öncelikli yatırım konuları içinde ise, bu tutar 2 milyon 750 bin TL’ye çıkmakta. Ayrıca, bu destekten yararlanmak için yatırımın tamamlanması gerekmemekte ve yatırım harcamasını yapıldığı dönemde devam eden faaliyetlerinden elde edilen kazançlar için destekten yararlanılabilmektedir” açıklamasında bulundu.

PAGDER ASLAN OSB katılımcılarının yararlanacağı destek oranlarının yatırımın konusuna göre değişkenlik göstereceğini bildiren Eroğlu şu bilgileri paylaştı. “Katılımcılar 5 yıl boyunca, OECD Orta-Yüksek Teknoloji tanımına giren yatırımlarda 6 yıl, öncelikli yatırım konuları içindeki yatırımlarda 7 yıl sigorta primi işveren hissesi desteğinden istifade edilebilecek. Bu durumda, devlet desteği 1 milyon 750 bin TL’ye kadar çıkabilmektedir. Katılımcıların sahip olduğu Yatırım Teşvik Belgesine bağlı olarak PAGDER ASLAN OSB’de yapılacak 5 milyon TL tutarındaki bir yatırım için, KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti ve faiz ve kâr payı desteği haricinde, yapılacak yatırım öncelikli yatırım konuları içindeyse yüzde 90’a kadar olmasa bile yüzde 65’e varan oranlarda devlet desteğinden yararlanabilecek.”

Advertisement

Plastikçilere yüzde 30 ucuz enerji olanağı

Kırklareli’nin Vize ilçesinde, Türkiye’nin ilk Özel İhtisas Plastik Organize Sanayi Bölgesi olarak faaliyete geçecek ve sanayi yapılaşmasına büyük katkı sağlayacak olan PAGDER ASLAN OSB, Çorlu ve İstanbul Havalimanı; Tekirdağ ve Ambarlı limanları; Alpullu, Durak tren istasyonları ile E5, TEM Otoyolu ve Kapıkule gibi bölgenin önemli havalimanı, karayolu, liman ve istasyonlarına, gümrük kapısına yakınlığı ile de lojistik olarak büyük kolaylıklar sunuyor. Direkt iletim hattına bağlanmak suretiyle çevre organize sanayi bölgelerine göre yüzde 30 daha ucuz enerjiye sahip olacak sanayicilere yalnızca elektrik dağıtımı değil, sürdürülebilir enerji kaynaklarının daha fazla kullanımı, yenilikçi-yeşil üretim sahaları, solar enerji gibi konularda da çözümler sunulacak.

Eylül ayı sonuna kadar avantajlı alım imkanı

Alt yapı çalışmaları tamamlanan 650 bin metrekarelik birinci etabın tamamını 77 plastik sanayicisine kazandıran PAGDER ASLAN OSB, bölgede yer almak isteyen plastik sanayicilerine özel kampanya başlattı. Yüzde 90 yatırım teşviki, yüzde 30 ucuz enerji gibi olanaklarla sanayicilerin küresel rekabet güçlerini arttırmaya katkı sunacak PAGDER ASLAN OSB’de 30 Eylül 2020’ye kadar geçerli olacak kampanya çerçevesinde 251 liralık metrekare satış fiyatı ile sanayiciler plastik üssünde yer sahibi olabilecek.

Advertisement
Devamını Oku

Genel

Nexans teknolojisini Yeşilköy’de

Yayın Tarihi:

on

Yazar:

“Hayata enerji verir” sloganıyla müşterilerine yüksek performanslı kablo ve kablo çözümleri sunan Nexans, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında, İstanbul Atatürk Havalimanı’nda kurulan hastanenin inşaatında kullanılmak üzere, yangına karşı güvenli enerji kablolarının tedariği için harekete geçti.

Sektörün lider global oyuncularından Nexans, 45 günde tamamlanması planlanan bin oda kapasiteli hastaneyi, yangına karşı güvenli son teknoloji ürünü Alsecure kablolarıyla buluşturabilmek üzere, tüm birimleriyle koordineli bir şekilde organize olarak ivedilikle tedariğe başladı.

Nexans Türkiye Genel Müdürü Atilla Kurtiş, konuyla ilgili “Nexans olarak, bugüne kadar gerek Türkiye’de gerekse dünyada, hastane de dahil olmak üzere, sayısız dev projeye imza attık. Bununla birlikte içinde bulunduğumuz dönemi de gözeterek, bu projenin bizim için ayrı bir önemi olduğunu söyleyebilirim. Türkiye’deki 2 fabrikamız ve 500 çalışanımızla üretime devam ettiğimiz bu olağanüstü dönemde tabi ki bu proje için de ihtiyaçlar  doğrultusunda hızla harekete geçerek, en kısa sürede kablo tedariğini gerçekleştirebilmek için çalışmalarımızı titizlikle yürütüyoruz. En üst seviye güvenlik için dizayn edilmiş Nexans teknolojisini Yeşilköy’deki hastanemiz ile buluşturacak olmaktan dolayı da ayrıca gurur duyuyoruz” dedi..

Devamını Oku
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Trendler