Connect with us

Genel

Plastik sektörü makine yatırımları azalacak!

Yayın Tarihi:

on

PLASFED’in yayınladığı plastik işleme makineleri 9 aylık gerçekleşme ve revize yıl sonu tahmini raporu, plastik sektörü makine yatırımlarının azalacağını ortaya koyuyor. Avrupa’nın ikinci büyük plastik üreticisi olması beklenen Türkiye plastik sanayisinin, makine teçhizat yatırımlarının 2013 yılı sonunda bir önceki yıla göre yüzde 8 düşeceği tahmin edilen raporda, buna karşılık, yerli makine üretimi ve ihracatında yüzde 10 artış bekleniyor.

 

Türkiye plastik sanayisi, 2013 yılı sonunda Avrupa’nın ikinci büyük imalatçı ülkesi olmaya hazırlanıyor. Ancak, makine, teçhizat ve aksamlarında dışa bağımlılık sürüyor. Plastik sektörüne yönelik en kapsamlı verileri üreten PLASFED (Plastik Sanayicileri Federasyonu), plastik işleme makineleri 9 aylık (Ocak-Eylül) gerçekleşmeler ve revize 2013 yılsonu tahminleri raporunu yayınladı.

Ocak-Eylül gerçekleşmeleri!

PLASFED raporunda, 2013 Ocak-Eylül döneminde plastik işleme makineleri sektöründe üretimin 256 milyon dolar, ithalatın 389 milyon dolar olarak gerçekleştiği belirtildi. Sektör 101 milyon dolarlık ihracat yaparken, plastik endüstrisinin makine teçhizat yatırımı ise 544 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Advertisement

2013 yılsonu tahminleri!

Yılsonunda sektörün makine yatırımlarında bir miktar düşüş beklendiği kaydedilen PLASFED raporunda, sektörün yatırımlarının 748 milyon dolar olarak gerçekleşeceği, bunun bir önceki yıla göre yüzde 8 azalma anlamına geldiği kaydedildi. Sektörün makine yatırımları 2011’de en yüksek seviyesi olan 885 milyon dolara yükselmişti. Sektörün 2013 yılı tahmini yatırımlarının detaylarında ise; şişirme ve termoform makine ile aksam ve parçaları yatırımlarının artacağı, bunun dışındaki makinelerde azalma yaşanacağı kaydedildi. Sektörün, makine yatırımlarının 2013 yıl sonu tahminlerine göre yüzde 23’ünün enjeksiyon makineleri, yüzde 17’sinin ekstrüzyon makineleri, yüzde 4’ünün şişirme makineleri, yüzde 7’sinin termoform makineleri, yüzde 36’sının presler ve diğer makineler, yüzde 13’ünün de aksam ve parçalarından oluşacağı bilgisine yer verildi.

Yerli üretim ve ihracatta kıpırdanma!

PLASFED raporunda, Türkiye plastik işleme makinelerinde ithal makinelerin hakimiyetinin süreceği tahmini yapılırken, yerli makine üretimi ve ihracatında yüzde 10’luk bir artışın meydana geleceği belirtildi. Rapora göre, yerli makine imalatında 2011 yılından itibaren başlayan yükseliş devam edecek ve 2012 yılına göre yüzde 10 artışla 342 milyon dolarlık üretim gerçekleşecek.

Sektörün ihracatının da yüzde 10 yükselerek 138 milyon dolar dolayında olacağı tahmin edildi. Makine imalatçılarının 2013 yılının 9 ayında 116 farklı ülkeye ihracat yaptığı belirtilirken, ihracatın yüzde 55’inin ilk 10 ülkeye yapıldığı kaydedildi. Türkiye’den plastik işleme makinesi ithal eden ilk üç ülke Rusya, İran ve Romanya oldu.

Advertisement

Yerli pazarda ithal makinelerin ağırlığı devam edecek!

PLASFED raporunda ithalatın, 2013 yılı sonu itibariyle, bir önceki yıla göre yüzde 13 azalacağı ancak iç pazardaki ithal makine ağırlığının devam ettiği kaydedildi. Bu azalışa rağmen sektörün toplam yatırımlarının yüzde 71’i ithal makinelerle yapılacak. 2013 sonunda ithalatın 536 milyon dolara gerileyeceği tahmin edildi. Bu tahmin doğrultusunda, 2012 ve 2013 yıllarında makine ithalatı iki yıl üst üste gerilemiş olacak. Rapora göre, yılın ilk 9 aylık döneminde, Türkiye’nin en fazla ithalat yaptığı ilk 10 ülke, toplam ithalat içinde yüzde 91 paya sahip durumda.

İthalata bölgesel olarak bakıldığında ise Türkiye’nin Avrupa Birliği ülkelerinden yaptığı ithalatın yüzde 53 ile ağırlığının devam ettiği, ancak 2008 yılında yüzde 60,1 olan bu paydaki gerilemenin dikkat çekici olduğu vurgulandı. AB ülkelerinin payının düşüş nedeni ise Çin’den yapılan ithalatın aynı tarihler itibariyle yüzde 14,6’dan, yüzde 24,8’e yükselmesi olarak belirlendi.

İthalat ve ihracat tahminlerine göre, 2013 yılsonunda dış ticaret açığı bir önceki yıla göre yüzde 19 azalarak 384 milyon dolara inecek.

“Makine üretimini artırmalıyız”

Advertisement

PLASFED Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Aksoy, plastik işleme makineleri raporuna ilişkin yaptığı değerlendirmede, sektörün katma değeri yüksek makineler konusunda yol alması gerektiğini vurguladı. Aksoy şu değerlendirmeyi yaptı: “Türkiye, plastik işleme makineleri ile aksam ve parçaları talebini yüzde 70-80 aralığında ithal ürünlerle karşılıyor. Makine sektörümüz ne yazık ki plastik mamul sektörü kadar hızlı büyüyemiyor. Bunda Çin olmak üzere ucuz makine üreticisi ülkelerin fiyat baskısı, diğer ülkelerdeki yüksek katma değerli ürünlerin etkisi büyük. Elbette iğneyi kendimize batırabileceğimiz unsurlar var ama sektörümüze yönelik olarak devlet stratejisinin bulunmaması, yerli üreticinin yeterince korunmaması sonucu plastik mamul üreticilerinin ucuz ve ikinci el makinelerle yatırıma girişmesinin etkisi de var. Plastik sektörünün, 2003 – 2012 yılları arasında toplam 5,7 milyar dolarlık makine ve teçhizat yatırımı yapmış olduğunu düşünürsek, aslında pastanın çok da küçük olmadığını görürüz. Bu açıdan bakınca, karar vericiler, bizler hep birlikte oturup daha fazla nasıl makine üretiriz, ciddi miktardaki bu kaynağı ülkemizde nasıl tutarız yollarını aramalıyız.”

PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ GENEL ARZ – TALEP DENGESİ

( MİLYON $ )

2012

2013 / 9

Advertisement

2013 ( T )

2013 / 2012

% Artış( T )

Üretim 311 256 342 10
İthalat 596 389 518 -13
İhracat 123 101 135 10
İç Satış 785 544 725 -8
İhracat/Üretim (%) 39 39 39
İthalat / İç Satış (% ) 76 71 71
İhracat / İthalat (% ) 21 26 26

Türkiye endüstrisine, alana özel, spesifik yayınlar üreten MONETA Tanıtım’ın sektörel dergilerinin editörlüğünü yapmaktayım. Yeni nesil, dinamik yayıncılık anlayışıyla, dijital ve basılı mecralarda içerik geliştirmek için çalışmaktayız.

Genel

Plastik Nedir?

Yayın Tarihi:

on

Yazar:

En yaygın kullanılan atıklardan olan plastik, karbon (C), hidrojen (H), oksijen (O), azot (N) ve diğer organik ya da inorganik elementlerin oluşturduğu monomer adı verilen; basit yapıdaki moleküllü gruplardaki bağın koparılarak polimere dönüştürülmesi ile elde edilen malzemelere verilen isimdir. Bir monomerpolimerizasyon yoluyla başka monomer molekülleri ile birleşerek çok uzun zincir şeklinde bir polimer meydana getirmektedir. Böylelikle çeşitli monomerler veya monomer kombinezonu kullanılarak çeşitli tipte plastikler elde edilir. Polimerlerden oluşan plastikler, polimerlerin farklı kimyasal yapılarından dolayı farklı fiziksel özellikler gösterirler ve bu özelliklerinden dolayı da sınıflandırmaya tabii tutulurlar. Polimerler çeşitli kriterlere göre sınıflandırılır.

Polimerlerin sınıflandırılması

Polimerlerin sınıflandırılmasında en çok kullanılanı, işleme yöntemine göre sınıflandırılır. Polimerler termoplastikler ve termosetler olmak üzere iki büyük gruba ayrılır.

Termoplastiklerin özellikleri nelerdir?

Termoplastikler, ısı ve basınç altında ergiyip şekillendirilebilen ve soğutulduğunda da sertleşebilen malzemelerdir.  Termoplastikler lineer ve dallanmış zincirli moleküllerden oluşmaktadır. Bağ yapılarını incelediğimizde monomerleri bir arada tutan kovelent bağlar, zincirleri bir arada tutan Van der Waals bağlardır.  Artan sıcaklıkla birlikte moleküller arası bağ zayıflar ve zincir moleküllerinin birbiri üzerinde kayması başlar.

Termosetlerin özellikleri nelerdir?

Termosetler, ısıtılıp soğutulduklarında termoplastiklerin aksine kalıcı olarak katılaşmaktadır. Çünkü ısıtılıp soğutulma esnasında kimyasal yapılarında değişiklikler oluşur. Yapılarında bulunan çapraz bağlar nedeniyle gevrek, yüksek sıcaklığa dayanıklı bir yapı ortaya çıkmaktadır.

Plastikler nasıl sınıflandırılır?

Plastiklerin sınıflandırılması fiziksel esasa göre de sıklıkla yapılmaktadır.  Amorf, kristal ve yarı kristalin olmak üzere üçe ayrılmaktadır. Amorf yapıda molekül zincirleri, birbirine göre karışık bir şekilde bulunmaktadır. Kristalin yapıda ise molekül zincirleri birbirine göre üç boyutlu bir düzeni andıran bir şekilde bulunmaktadır.
Kristalin yapının oluşması molekül zincirlerinin şekline (lineer, dallanmış, çapraz bağlı) ve molekül zincirleri arasındaki kuvvetlere bağlı olmaktadır. Zincirlerin birbirine tertiplenmesine göre amorf ve kristalin gibi yapı özellikleri ortaya çıkmaktadır. Soğutma yoluyla ergimiş durumdan katı duruma geçildiğinde lineer zincirler birbirine daha çok yaklaşabilirler ve dolayısıyla kristalin bir yapı oluşturabilmektedirler. Bu nedenle lineer molekül zincirine sahip plastikler oldukça büyük bir kristalleşme kabiliyeti gösterirler. Dallanmış zincirler birbirlerine kolayca yaklaşamazlar bu nedenle kolay bir şekilde kristalin halini alamayıp, genellikle amorf bir yapı oluştururlar. Aynı şekilde çapraz bağlı molekül zincirleri (termosetler) amorf bir yapı meydana getirirler. Kristalin yapı daha rijit olmakla birlikte genellikle daha yüksek ve daha belirgin ergime sıcaklığına, daha büyük çekme, sürünme, ısı mukavemetine, düşük viskoziteye sahiptir. Amorf yapı düşük ergime sıcaklığı ve çekme mukavemetine sahiptir. Amorf yapılar, kalıp içerisinde kristalin yapılar gibi kolay akmazlar.

Advertisement

Plastik çeşitleri nelerdir?

Amorf termoplastiklere ABS, PC, PMMA, PS ve PVC örnek verilebilir. Yarı kristalin termoplastiklere PBT, PP, PE, POM, PA örnek verilebilir.

Plastiklerin özellikleri nelerdir?

Plastikler, günümüzde gerek miktar gerekse çeşit bakımından büyük gelişme göstermektedirler. Hafif, kolay işlenebilir, korozyona karşı dayanıklı, iyi elektrik ve ısı yalıtkanlığına, iyi bir yüzey kalitesine ve görünüme sahip olan polimerin özellikleri aşağıdakiler gibidir.

Plastiklerin görünüşü: Plastiklerin çoğu renksizdir. Bu yüzden istenilen rengi elde etmek için renk verici maddeler kullanılır.
Plastiklerin yüzey sertliği: Plastik malzemelerin bir dezavantajı, yüzeylerinin yumuşaklığı ve çizilmeye karşı direncinin az olmasıdır.
Plastiklerin yoğunluğu: Plastik malzemelerin yoğunlukları, diğer çoğu malzemelerin yoğunluklarından daha azdır. Plastiklerin yoğunluğu 0.8-2.5 g/cm3 arasındadır. Bundan dolayı hafifliğin önemli olduğu yerlerde plastikler kullanılmaktadır.
Isısal özellikler: Çoğu plastik geniş bir sıcaklık aralığında yumuşama göstermektedir. Genellikle plastiklerin ısı iletkenliği düşüktür ve bu sebeple sürtünme veya tekrarlanan gerilmelerin sebep olduğu sıcaklık büyümesi, malzeme içerisinde ısı birikmesine neden olur. Bu olay ısıl yorulmaya yol açar. Isıl yorulmayı azaltmak için, plastik malzemelere katkı maddeleri ilave edilir. Bu amaçla en çok kullanılan katkı maddeleri metal tozları veya çeşitli elyaflardır.
Kimyasal özellikler: Plastikler, metal malzemelere göre kimyasal alanlara daha dayanıklıdırlar. Genellikle termoplastikler zayıf asit, alkali ve tuzların sulu çözeltilerinden etkilenmezler. Termoplastiklerin çoğu organik solventlerin etkisi altında çözünme veya şişme gösterirler; kuvvetli asit veya alkalilerden kimyasal olarak etkilenirler.
Alevlenme: Plastikler aleve karşı çok hassastırlar. Genellikle termoplastiklerin çoğu alevle veya aşırı ısı ile temas ettikten sonra kullanılmaz hale gelirler.
Hava etkisiyle bozunma: Radyasyon, uçan parçacıkların meydana getirdiği aşınma, yağmur veya dolu erozyonu ve hava kirliliğinin kimyasal etkisinin bir neticesiyle plastiklerde yıpranma olabilmektedir. Genelde iklim şartları, plastiğin renginin solmasına veya bozulmasına neden olmaktadır.
Elektriksel özellikler: Elektriksel özellik bakımından en önemli faktör elektriksel iletkenliktir. Genelde plastiklerin elektrik iletkenlikleri zayıftır, yalıtkan olarak kullanılırlar.Polimerin yapısındaki zincirlerin sert ve bükülmez olması, zincirlerin birbirini kuvvetli etkilemesi, yüksek kristalizasyon ve yönlenme olayları elektronların serbest hareketlerini engellemekte ve plastiklerin düşük elektrik iletkenliğine neden olmaktadır.
Mekanik özellikler: Kristalizasyon derecesinin büyümesi ile malzemenin ergime derecesi artmaktadır, bunun sonucu olarak mekanik mukavemet artmaktadır. Plastiklerin mekanik özellikleri kimyasal ve fiziksel hallerinin yanı sıra sıcaklığa da bağlıdır. Ayrıca cam elyafı ilave edilerek mekanik özellikler yükseltilebilirler.

Devamını Oku

Genel

Plastik sanayinde yatırım teşviki yüzde 90’a çıktı

Yayın Tarihi:

on

Yazar:

Şehir içine sıkışmış, dağınık bir şekilde faaliyetlerini sürdüren plastik üreticilerini modern bir üretim alanında toplayacak olan PAGDER ASLAN Plastikçiler İhtisas Özel Organize Sanayi Bölgesi’ndeki yatırımlar için uygulanacak yatırım teşvik oranı yüzde 45’ten yüzde 90’a çıktı.

Kırklareli Vize’de plastik sektörünün sanayi yapılaşması adına örnek olacak projesinde yer alan katılımcılar genel teşvik uygulamalarından ve bölgesel destek unsurlarından azami ölçütte yararlanacak.

PAGDER ASLAN OSB, Plastik İhtisas Organize Sanayi Bölgesi olarak yapılandırıldığı için Teşvik Yasası’nın katma değer vergisi muafiyeti, kurumlar vergisi muafiyeti ve gümrük vergisi muafiyeti uygulamalarını içine alan genel teşvik uygulamalarından ve bölgesel destekler kapsamındaki vergi indirimlerinden faydalanacak.

Referans değer olarak verilen yüzde 90 yatırım teşvik destek miktarı, yeni istihdam edilecek personel sayısına, yatırım finansmanı olarak kullanılacak kredi miktarına ve yatırım konusuna göre değişiklik gösterecek.

PAGDER ASLAN Plastikçiler İhtisas Özel Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Fidan Aslan Eroğlu

PAGDER ASLAN OSB’de 5 milyon TL tutarında bir yatırımla plastik imalatına yönelik bir tesis kurulduğunda yararlanılabilecek kurumlar vergisi indiriminin yüzde 40 olarak uygulanacağını ifade eden PAGDER ASLAN Plastikçiler İhtisas Özel Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Fidan Aslan Eroğlu, söz konusu örnek yatırıma göre devletin 2 milyon TL tutarındaki vergi alacağından vazgeçeceğini belirtti. Eroğlu; “Yapılan yatırım öncelikli yatırım konuları içinde ise, bu tutar 2 milyon 750 bin TL’ye çıkmakta. Ayrıca, bu destekten yararlanmak için yatırımın tamamlanması gerekmemekte ve yatırım harcamasını yapıldığı dönemde devam eden faaliyetlerinden elde edilen kazançlar için destekten yararlanılabilmektedir” açıklamasında bulundu.

PAGDER ASLAN OSB katılımcılarının yararlanacağı destek oranlarının yatırımın konusuna göre değişkenlik göstereceğini bildiren Eroğlu şu bilgileri paylaştı. “Katılımcılar 5 yıl boyunca, OECD Orta-Yüksek Teknoloji tanımına giren yatırımlarda 6 yıl, öncelikli yatırım konuları içindeki yatırımlarda 7 yıl sigorta primi işveren hissesi desteğinden istifade edilebilecek. Bu durumda, devlet desteği 1 milyon 750 bin TL’ye kadar çıkabilmektedir. Katılımcıların sahip olduğu Yatırım Teşvik Belgesine bağlı olarak PAGDER ASLAN OSB’de yapılacak 5 milyon TL tutarındaki bir yatırım için, KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti ve faiz ve kâr payı desteği haricinde, yapılacak yatırım öncelikli yatırım konuları içindeyse yüzde 90’a kadar olmasa bile yüzde 65’e varan oranlarda devlet desteğinden yararlanabilecek.”

Advertisement

Plastikçilere yüzde 30 ucuz enerji olanağı

Kırklareli’nin Vize ilçesinde, Türkiye’nin ilk Özel İhtisas Plastik Organize Sanayi Bölgesi olarak faaliyete geçecek ve sanayi yapılaşmasına büyük katkı sağlayacak olan PAGDER ASLAN OSB, Çorlu ve İstanbul Havalimanı; Tekirdağ ve Ambarlı limanları; Alpullu, Durak tren istasyonları ile E5, TEM Otoyolu ve Kapıkule gibi bölgenin önemli havalimanı, karayolu, liman ve istasyonlarına, gümrük kapısına yakınlığı ile de lojistik olarak büyük kolaylıklar sunuyor. Direkt iletim hattına bağlanmak suretiyle çevre organize sanayi bölgelerine göre yüzde 30 daha ucuz enerjiye sahip olacak sanayicilere yalnızca elektrik dağıtımı değil, sürdürülebilir enerji kaynaklarının daha fazla kullanımı, yenilikçi-yeşil üretim sahaları, solar enerji gibi konularda da çözümler sunulacak.

Eylül ayı sonuna kadar avantajlı alım imkanı

Alt yapı çalışmaları tamamlanan 650 bin metrekarelik birinci etabın tamamını 77 plastik sanayicisine kazandıran PAGDER ASLAN OSB, bölgede yer almak isteyen plastik sanayicilerine özel kampanya başlattı. Yüzde 90 yatırım teşviki, yüzde 30 ucuz enerji gibi olanaklarla sanayicilerin küresel rekabet güçlerini arttırmaya katkı sunacak PAGDER ASLAN OSB’de 30 Eylül 2020’ye kadar geçerli olacak kampanya çerçevesinde 251 liralık metrekare satış fiyatı ile sanayiciler plastik üssünde yer sahibi olabilecek.

Advertisement
Devamını Oku

Genel

Nexans teknolojisini Yeşilköy’de

Yayın Tarihi:

on

Yazar:

“Hayata enerji verir” sloganıyla müşterilerine yüksek performanslı kablo ve kablo çözümleri sunan Nexans, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında, İstanbul Atatürk Havalimanı’nda kurulan hastanenin inşaatında kullanılmak üzere, yangına karşı güvenli enerji kablolarının tedariği için harekete geçti.

Sektörün lider global oyuncularından Nexans, 45 günde tamamlanması planlanan bin oda kapasiteli hastaneyi, yangına karşı güvenli son teknoloji ürünü Alsecure kablolarıyla buluşturabilmek üzere, tüm birimleriyle koordineli bir şekilde organize olarak ivedilikle tedariğe başladı.

Nexans Türkiye Genel Müdürü Atilla Kurtiş, konuyla ilgili “Nexans olarak, bugüne kadar gerek Türkiye’de gerekse dünyada, hastane de dahil olmak üzere, sayısız dev projeye imza attık. Bununla birlikte içinde bulunduğumuz dönemi de gözeterek, bu projenin bizim için ayrı bir önemi olduğunu söyleyebilirim. Türkiye’deki 2 fabrikamız ve 500 çalışanımızla üretime devam ettiğimiz bu olağanüstü dönemde tabi ki bu proje için de ihtiyaçlar  doğrultusunda hızla harekete geçerek, en kısa sürede kablo tedariğini gerçekleştirebilmek için çalışmalarımızı titizlikle yürütüyoruz. En üst seviye güvenlik için dizayn edilmiş Nexans teknolojisini Yeşilköy’deki hastanemiz ile buluşturacak olmaktan dolayı da ayrıca gurur duyuyoruz” dedi..

Devamını Oku
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Trendler